crezul nostru

Ca și cult Gemeinde Gottes,

noi credem că întreaga Biblie este pe deplin inspirată de Duhul Sfânt
și reprezintă Cuvântul scris al lui Dumnezeu.

Următoarea mărturisire a credinței este înțeleasă de noi ca oîndrumare
și o expresie oficială a credinței noastre.

noi credem

1. în inspirația literală a Bibliei prin Dumnezeu,

2. într-un singur Dumnezeu care există veșnic ca Tată, Fiu și Duhul Sfânt,

3. că Isus Hristos este singurul născut din Tatăl, primit de la Duhul Sfănt, născut din fecioara Maria, răstignit, îngropat și înviat din morți; că El s-a înalțat la cer și că astăzi stă ca Mijlocitor la dreapta Tatălui,

4. că toți oamenii au păcătuit și au pierdut slava lui Dumnezeu și că Dumnezeu le-a poruncit căința și pocăința, care sunt necesare pentru iertarea păcatelor,

5. ca îndreptățirea, înnoirea și nașterea din nou le obținem prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Isus Hristos,

6. în sfințire, ca rezultat al nașterii din nou prin credința în jertfa ispășitoare a lui Isus Cristos, prin CUvântul lui Dumnezeu și prin lucrarea Duhului Sfânt,

7. că sfințenia este etalonul lui Dumnezeu pentru poporul Său,

8. în botezul cu Duhul Sfânt după curățirea inimii,

9. în vorbirea în limbi noi date de Duhul Sfânt și că acesta este semnul inițial al botezului în Duhul Sfânt,

10. în botezul în apă prin scufundarea totală în apă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, pentru toți oamenii care s-au pocăit,

11. că vindecarea divină este oferită în lucrarea răscumpărătoare a lui Isus,

12. că Cina Domnului și spălarea picioarelor credincioșilor sunt instituite de Domnul Isus,

13. în a doua venire a lui Isus Hristos, în primul rând, pentru a învia credincioșii deja morți și să-i răpească împreună cu credincioșii rămași în viață, ca mai apoi să domnească pe pământ timp de o mie de ani,

14. în învierea trupească, în viața veșnica pentru cei răscumpărați și o pedeapsă veșnica pentru cei fără Dumnezeu.