școala duminicală
se prezintă

Ce cuprinde școala duminicală ?

Orice slujbă o începem si o sfarsim cu o rugăciune.

„... din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi” 2 Timotei 3:15.
Iată trei din obiectivele principale ale predării lecţiei:
  • cultivarea copiilor în vederea cunoaşterii Bibliei
  • crearea şi dezvoltarea interesului pentru toată viaţa de a studia Biblia
  • încurajarea şi îndrumarea copilului de a aplica Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa de zi cu zi.

„Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm.” (Psalmul 147:1).
Se aleg cântece prin care copiii Îl glorifică pe Dumnezeu. Potrivite cu lectia

„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul 119:11)
Se alege versetul care ilustrează cel mai bine ideea centrală a lecţiei şi folosindu-se diferite metode de învăţare (mimică, gesturi şi materiale vizuale, auditive), copiii îl memorează.

„Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15)
Cuprinde relatări despre misionari contemporani, cântece cu mesaj misionar, rugăciuni specifice pentru misionari, scrisori către misionari, colete pentru lucrarea misionară etc.

Motivele pentru care recapitulam sunt multiple:
corectarea unor erori sau neînțelegeri, pentru a fixa învățătura, a descoperi ce știu copiii și ce au înțeles, a le da copiilor încă o ocazie de a participa la lecție si de a-i încuraja în vederea aplicării.

  • colecta
  • lucru manual
  • gustări
  • concursuri
  • timp pentru repetiții
  • discuții pe anumite subiecte

Spune-mi si voi uita, arata-mi si-mi voi aduce aminte, implica-ma si voi întelege
pentru totdeauna.

Liderii școlii duminicale

alina ghineț & ioana bașa

Colegi/Colegele noastre:

Basa Maria, Buracioc Alina, Chirica Mihaela, Ciobanu Catalin, Cofar Salomeea, Florean Damaris, Ghinet Monica, Ghinet Jonathan, Grolich Ani, Hustiuc Anca, Kiraly Estera, Nitisor Larisa, Popa Ana, Popa Tabita, Prundean Sara, Ghinet Samuel

scopurile școlii duminicale

1. Copiii să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu

2. Copiii să creadă în Domnul Isus

3. Copiii să crească în credință, sa se maturizeze spiritual

4. Copiii să fie implicați în viata bisericii locale

5. Copiii să fie implicați în lucrarea de misiune

6. Copiii să fie echipați pentru a fi lucrătorii de mâine

7. Copiii să fie bine organizați si pentru alte activități

Grupa ani

vă așteptăm cu drag

în fiecare duminică de la orele 09:00!

DOMNUL SĂ VĂ BINECUVINTEZE!