Politica de confidențialitate

Protejarea datelor

1. Confidențialitate dintr-o privire
Informații generale


Următoarele note oferă o imagine de ansamblu simplă a ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale atunci când vizitați site-ul nostru web. Datele personale sunt toate datele cu care puteți fi identificat personal. Informații detaliate cu privire la protecția datelor pot fi găsite în declarația noastră de protecție a datelor enumerată în acest text.

Colectarea datelor pe site-ul nostru


Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe acest site?
Prelucrarea datelor de pe acest site web este efectuată de operatorul site-ului web. Detaliile lor de contact le găsiți în amprenta acestui site.
Cum colectăm datele dumneavoastră?
Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate atunci când ni le comunicați. Acestea pot fi, de exemplu, date pe care le introduceți într-un formular de contact.
Alte date sunt înregistrate automat de sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web. Acestea sunt în primul rând date tehnice (de exemplu, browser de internet, sistem de operare sau ora apelului la pagina). Aceste date sunt colectate automat de îndată ce intrați pe site-ul nostru.
Pentru ce folosim datele dvs.?
O parte din date este colectată pentru a se asigura că site-ul web este furnizat fără erori. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorului.
Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?
Aveți dreptul de a primi gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dvs. personale stocate în orice moment. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Ne puteți contacta oricând la adresa indicată în amprentă dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.
De asemenea, aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Detalii pot fi găsite în declarația de protecție a datelor la „Dreptul la restricționarea prelucrării”.

Instrumente de analiză și instrumente terțe

Când vizitați site-ul nostru web, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se face în principal cu module cookie și așa-numitele programe de analiză. Analiza comportamentului dvs. de navigare este de obicei anonimă; comportamentul de navigare nu poate fi urmărit până la dvs.. Puteți să vă opuneți acestei analize sau să o preveniți nefolosind anumite instrumente. Veți găsi informații detaliate despre aceasta în următoarea declarație de protecție a datelor.
Vă puteți opune acestei analize. Vă vom informa despre posibilitățile de obiecție în această declarație de protecție a datelor.

2. Informații generale și informații obligatorii
protejarea datelor

Operatorii acestor pagini iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și această declarație de protecție a datelor.
Dacă utilizați acest site web, vor fi colectate diverse date personale. Datele personale sunt date cu care vă puteți identifica personal. Această declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru.
Dorim să subliniem că transmisia de date pe Internet (de exemplu, atunci când se comunică prin e-mail) poate avea lacune de securitate. O protecție completă a datelor împotriva accesului de către terți nu este posibilă.
Notă despre organismul responsabil
Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor pe acest site este:
Gemeinde Gottes KdöR
Biserica Evanghelică Penticostală
Biserica locală românească „Maranata” Nürnberg/Fürth
Am Hasensprung 8, D-90766 Fürth
Telefon: 0911-3224902
E-mail: contact@maranata.de

Organismul responsabil este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor
Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu acordul dumneavoastră expres. Puteți revoca oricând consimțământul pe care l-ați dat deja. Este suficient un mesaj informal prin e-mail către noi. Legalitatea prelucrării datelor care a avut loc până la revocare rămâne neafectată de revocare.
Dreptul de a obiecta la colectarea datelor în cazuri speciale și la publicitate directă (Art. 21 GDPR)
Dacă datele sunt prelucrate în baza articolului 6 alin. 1 lit. e sau f GDPR, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară; acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi. Temeiul juridic respectiv pe care se bazează prelucrarea poate fi găsit în această declarație de protecție a datelor. Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal afectate decât dacă putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale ( Obiecție conform art. 21 alin. .1 GDPR).
Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul efectuării de publicitate directă, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul unei astfel de reclame; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociată cu o astfel de publicitate directă. Dacă vă opuneți, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scopuri de publicitate directă (obiecție conform art. 21 alin. 2 GDPR).
Dreptul de apel la autoritatea de supraveghere competentă
În cazul încălcării GDPR, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Autoritatea de supraveghere responsabilă pentru problemele de protecție a datelor este Rechtsrat der Gemeinde Gottes Deutschland KdöR.

Puteți ajunge la aceasta după cum urmează:
Gemeinde Gottes KdöR
Rechtsrat
Schurwaldstraße 10
73660 Urbach
Telefon: +49 (0) 7181 9875 0
E-mail: datenschutzrat@gemeindegottes.de


Dreptul la portabilitatea datelor


Aveți dreptul ca datele pe care le procesăm automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în îndeplinirea unui contract să vă fie predate dumneavoastră sau unei terțe părți într-un format comun, care poate fi citit de mașină. Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.
Informare, blocare, ștergere și corectare
În cadrul prevederilor legale aplicabile, aveți dreptul la informații gratuite despre datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, dreptul la corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date la oricând. Ne puteți contacta oricând la adresa indicată în amprentă dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la subiectul datelor cu caracter personal.
Obiecție la e-mailurile publicitare
Prin prezenta, ne opunem utilizării datelor de contact publicate ca parte a obligației de imprimare de a trimite materiale publicitare și informative nesolicitate. Operatorii site-ului își rezervă în mod expres dreptul de a acționa în justiție în cazul trimiterii de reclame nesolicitate, cum ar fi e-mail-uri spam.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteti contacta oricand la adresa indicata in amprenta. Dreptul la restricționarea prelucrării există în următoarele cazuri:
· Dacă contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale stocate de noi, de obicei avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata examinării, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
· În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a avut loc/se desfășoară ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în loc de ștergere.
· Dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar aveți nevoie de ele pentru a vă exercita, apăra sau revendica pretenții legale, aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie restricționată în loc să fie șterse.
Dacă ați depus o obiecție în conformitate cu Art. 21 (1) GDPR, interesele dumneavoastră și ale noastre trebuie să fie cântărite. Atâta timp cât nu s-a stabilit încă ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceste date – în afară de stocarea lor – pot fi utilizate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de sunt procesate interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.
Responsabil cu protecția datelor obligatoriu din punct de vedere legal
Am numit un responsabil cu protecția datelor pentru compania noastră.
Ralf Tumat
Körnle 91
71364 Winnenden
E-mail: datenschutzbeauftragter@gemeindegottes.de

3. Colectarea datelor pe site-ul nostru
Cookie-uri


Unele dintre site-uri web folosesc așa-numitele cookie-uri. Cookie-urile nu vă deteriorează computerul și nu conțin viruși. Cookie-urile servesc pentru a face oferta noastră mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și salvate de browserul dumneavoastră.
Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt așa-numitele „cookie-uri de sesiune”. Acestea sunt șterse automat după vizita dumneavoastră. Alte cookie-uri rămân stocate pe dispozitivul dvs. final până când le ștergeți. Aceste module cookie ne permit să vă recunoaștem browserul la următoarea vizită.
Vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat despre setarea cookie-urilor și să permiteți cookie-uri doar în cazuri individuale, să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru anumite cazuri sau în general și să activați ștergerea automată a cookie-urilor atunci când browserul este închis. Dacă cookie-urile sunt dezactivate, funcționalitatea acestui site web poate fi restricționată.
Cookie-urile care sunt necesare pentru a desfășura procesul de comunicare electronică sau pentru a oferi anumite funcții pe care le doriți (de exemplu, funcția coș de cumpărături) sunt stocate în baza articolului 6 alineatul 1 lit. f GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în stocarea cookie-urilor pentru furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor sale. În măsura în care sunt stocate și alte cookie-uri (de exemplu cookie-uri pentru analiza comportamentului dumneavoastră de navigare), acestea sunt tratate separat în această declarație de protecție a datelor.
Fișierele jurnal ale serverului
Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dumneavoastră ni le transmite automat. Acestea sunt:
· Tipul browserului și versiunea browserului
· sistemul de operare utilizat
· Adresa URL de referință
· Numele de gazdă al computerului care accesează
· Ora solicitării serverului
· Adresa IP
Aceste date nu sunt îmbinate cu alte surse de date.
Aceste date sunt colectate pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în prezentarea și optimizarea site-ului său fără erori tehnic – fișierele jurnal ale serverului trebuie înregistrate în acest scop.
Formular de contact
Dacă ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului de contact, detaliile dvs. din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi stocate de noi în scopul procesării solicitării și în cazul întrebărilor ulterioare. Nu transmitem aceste date fără acordul dumneavoastră.
Prin urmare, prelucrarea datelor introduse în formularul de contact se bazează exclusiv pe consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR). Puteți revoca acest consimțământ în orice moment. Este suficient un mesaj informal prin e-mail către noi. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor care au avut loc până la revocare rămâne neafectată de revocare.
Datele pe care le introduceți în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne veți cere să le ștergem, să vă revocați consimțământul pentru stocare sau nu se mai aplică scopul stocării datelor (de exemplu, după ce solicitarea dumneavoastră a fost procesată). Prevederile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.
Solicitare prin e-mail, telefon sau fax
Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, întrebarea dvs., inclusiv toate datele personale rezultate (nume, întrebare) va fi stocată și procesată de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. Nu transmitem aceste date fără acordul dumneavoastră.
Aceste date sunt prelucrate în baza articolului 6 alineatul (1) litera (b) GDPR dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru realizarea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR) și/sau pe interesele noastre legitime (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR), întrucât avem un interes legitim în procesarea eficientă a cererilor adresate nouă.
Datele pe care ni le-ați trimis prin solicitările de contact vor rămâne la noi până când veți solicita ștergerea, revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după ce solicitarea dumneavoastră a fost procesată). Prevederile legale obligatorii – în special perioadele legale de păstrare – rămân neafectate.

4. Instrumente de analiză și publicitate
Matomo (fostă Piwik)


Acest site web folosește serviciul de analiză web open source Matomo. Matomo folosește așa-numitele „cookies”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. și care permit o analiză a utilizării site-ului web. În acest scop, informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site web sunt stocate pe serverul nostru. Adresa IP este anonimizată înainte de a fi salvată.
Cookie-urile Matomo rămân pe dispozitivul dvs. final până când le ștergeți.
Stocarea cookie-urilor Matomo și utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe articolul 6 alineatul (1) lit.f GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în analiza anonimă a comportamentului utilizatorilor pentru a-și optimiza atât site-ul, cât și publicitatea.
Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site web nu vor fi transmise terților. Puteți preveni stocarea cookie-urilor setând software-ul browserului în mod corespunzător; am dori să vă subliniem totuși că, în acest caz, dacă este cazul, nu veți putea utiliza în totalitate toate funcțiile acestui site web.
Dacă nu sunteți de acord cu stocarea și utilizarea datelor dvs., puteți dezactiva stocarea și utilizarea aici. În acest caz, un cookie de renunțare va fi stocat în browser-ul dumneavoastră, ceea ce împiedică Matomo să salveze datele de utilizare. Dacă ștergeți cookie-urile, cookie-ul de renunțare Matomo va fi, de asemenea, șters. Renunțarea trebuie reactivată atunci când vizitați din nou site-ul nostru.


5. Buletin informativ
datele buletinului informativ


Dacă doriți să primiți buletinul informativ oferit pe site, avem nevoie de o adresă de e-mail de la dvs., precum și de informații care ne permit să verificăm că sunteți proprietarul adresei de e-mail furnizate și că sunteți de acord să primiți newsletter . Date suplimentare nu sunt colectate sau sunt colectate doar pe bază voluntară. Folosim aceste date exclusiv pentru a trimite informațiile solicitate și nu le transmitem unor terți.
Prelucrarea datelor introduse în formularul de înregistrare la newsletter are loc exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO). Vă puteți revoca oricând consimțământul pentru stocarea datelor, a adresei de e-mail și a utilizării acestora pentru trimiterea newsletter-ului, de exemplu prin linkul „dezabonare” din newsletter. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor care au avut loc deja rămâne neafectată de revocare.
Datele pe care le-ați stocat la noi în scopul abonării la newsletter vor fi stocate de noi până când vă dezabonați de la newsletter și șterse după ce ați anulat newsletter-ul. Datele stocate de noi în alte scopuri rămân neafectate.


6. Pluginuri și instrumente


YouTube cu confidențialitate îmbunătățită
Site-ul nostru web folosește pluginuri de pe site-ul YouTube. Operatorul site-ului este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA.
Folosim YouTube în modul extins de protecție a datelor. Potrivit YouTube, acest mod înseamnă că YouTube nu stochează nicio informație despre vizitatorii acestui site înainte de a viziona videoclipul. Cu toate acestea, modul extins de protecție a datelor nu exclude neapărat transferul de date către partenerii YouTube. Acesta este modul în care YouTube stabilește o conexiune la rețeaua Google DoubleClick, indiferent dacă vizionați un videoclip.
De îndată ce porniți un videoclip YouTube pe site-ul nostru web, se stabilește o conexiune la serverele YouTube. Serverul YouTube este informat care dintre paginile noastre ați vizitat. Dacă sunteți conectat la contul dvs. YouTube, permiteți YouTube să atribuie comportamentul dvs. de navigare direct profilului dvs. personal. Puteți preveni acest lucru prin deconectarea de la contul dvs. YouTube.
În plus, YouTube poate salva diverse module cookie pe dispozitivul tău final după ce ai început un videoclip. Cu ajutorul acestor cookie-uri, YouTube poate primi informații despre vizitatorii site-ului nostru. Aceste informații sunt folosite, printre altele, pentru a colecta statistici video, pentru a îmbunătăți ușurința în utilizare și pentru a preveni tentativele de fraudă. Cookie-urile rămân pe dispozitivul dvs. final până când le ștergeți.
Dacă este necesar, după începerea unui videoclip YouTube, pot fi declanșate operațiuni ulterioare de prelucrare a datelor asupra cărora nu avem nicio influență.
YouTube este folosit în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) GDPR.
Puteți găsi mai multe informații despre protecția datelor pe YouTube în declarația lor de protecție a datelor la: https://policies.google.com/privacy?hl=de .
Vimeo
Site-ul nostru web folosește pluginuri de la portalul video Vimeo. Furnizorul este Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SUA.
Dacă vizitați una dintre paginile noastre echipate cu un plugin Vimeo, se va stabili o conexiune la serverele Vimeo. Serverul Vimeo este informat care dintre paginile noastre ați vizitat. În plus, Vimeo vă obține adresa IP. Acest lucru se aplică și dacă nu sunteți conectat la Vimeo sau nu aveți un cont Vimeo. Informațiile colectate de Vimeo sunt transmise serverului Vimeo din SUA.
Dacă sunteți conectat la contul dvs. Vimeo, permiteți ca Vimeo să atribuie comportamentul dvs. de navigare direct profilului dvs. personal. Puteți preveni acest lucru prin deconectarea de la contul dvs. Vimeo.
Vimeo este folosit în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) GDPR.
Pentru mai multe informații despre cum să gestionați datele utilizatorilor, consultați politica de confidențialitate a Vimeo la: https://vimeo.com/privacy .
Fonturi web Google
Acest site folosește așa-numitele fonturi web furnizate de Google pentru afișarea uniformă a fonturilor. Când apelați o pagină, browserul dvs. încarcă fonturile web necesare în memoria cache a browserului pentru a afișa textul și fonturile corect.
În acest scop, browserul pe care îl utilizați trebuie să se conecteze la serverele Google. Acest lucru dă cunoștință Google că site-ul nostru web a fost accesat prin adresa dumneavoastră IP. Fonturile Google Web sunt folosite în interesul unei prezentări uniforme și atractive a ofertei noastre online. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) GDPR.
Dacă browserul dumneavoastră nu acceptă fonturi web, computerul dumneavoastră va utiliza un font standard.
Mai multe informații despre Google Web Fonts pot fi găsite la https://developers.google.com/fonts/faq și în declarația Google privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=de .
Hărți Google
Acest site folosește serviciul de hărți Google Maps printr-un API. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.
Pentru a utiliza funcțiile Google Maps, este necesar să vă salvați adresa IP. Aceste informații sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Furnizorul acestui site nu are nicio influență asupra acestui transfer de date.
Google Maps este folosit în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și pentru a facilita găsirea locurilor pe care le-am indicat pe site. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) GDPR.
Puteți găsi mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor în declarația Google privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=de .
Google reCAPTCHA
Folosim „Google reCAPTCHA” (denumit în continuare „reCAPTCHA”) pe site-urile noastre web. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”).
Cu reCAPTCHA ar trebui să se verifice dacă introducerea datelor pe site-urile noastre web (de exemplu, într-un formular de contact) este efectuată de un om sau de un program automat. Pentru a face acest lucru, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorului site-ului pe baza diferitelor caracteristici. Această analiză începe automat de îndată ce vizitatorul site-ului intră pe site. Pentru analiză, reCAPTCHA evaluează diverse informații (de exemplu, adresa IP, durata șederii vizitatorului site-ului pe site sau mișcările mouse-ului efectuate de utilizator). Datele colectate în timpul analizei sunt transmise către Google.
Analizele reCAPTCHA rulează complet în fundal. Vizitatorii site-ului nu sunt informați că are loc o analiză.
Prelucrarea datelor are loc în baza art.6 alin.1 lit.f GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în a-și proteja ofertele web de spionajul automat abuziv și de SPAM.
Pentru mai multe informații despre Google reCAPTCHA și politica de confidențialitate Google, consultați următoarele linkuri: https://policies.google.com/privacy?hl=de și https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .
Sursa: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html